Hei fannt dir Fotoen vum Knascht deen mir aus dem Stau erausgeholl hunn.